MIKROFLEX Könyvelő és Adótanácsadó Kft. | Számunkra fontos az Ön nyugalma!

  • +36/30-9-346-385
  • info@mikroflex.hu
  • +36/30-9-346-385
  • info@mikroflex.hu
  • 1173 Budapest, Pesti út 67-81. F lépcsőház III/15.
    1194 Budapest, Molnár József u. 5. fsz.6.

  • Hét - Csüt 8.00 - 17.00,
    Pén 8.00 - 16:00

Elsődleges könyvelési szolgáltatási területünk:  Budapest 19.kerület,, Kispest, 10.kerület, 16.kerület, 18.kerület és 17. kerület.   

 


A D Ó Z Á S    R E N D J E    2018.

 

Ezt a törvényt teljesen átírták és három új, külön törvényre bontották

 

1.      Adózás rendje                       (Art)    bevallások, fizetési határidők, adatszolgáltatások

2.      Adóigazgatási rendtartás       (Air)    általános, viszonylag állandó eljárási szabályok

3.      Adóhatósági végrehajtás       (Avt)   a végrehajtási eljárást szabályozza

 

 

Ezekre részletesen nem térnék ki, mert talán ezek a „legunalmasabb” törvények, de ami fontos és többeket érdekelhet azt leírom:

 

·         Megszűnik az adószám felfüggesztés és a fokozott adóhatósági felügyelet mint kategória

·         A megbízható adózók a visszaigényelt áfát 30 napon belül visszakapják ( a többieknél ez a határidő 75 nap)

A megbízható adózókat a NAV a honlapján közzéteszi, a többieket nem

·         Az önellenőrzést előzetesen be lehet jelenteni, - természetesen csak az ellenőrzés megkezdése előtt, - ez esetben a bejelentett adónemben 15 napig nem indít ellenőrzést a NAV

 

·         Adófizetési biztosíték                 (nagyon ÚJ)

·         lényege a törvényben van, részleteiről kormányrendelet készül

·         azoknál a cégeknél lesz előírható, ahol olyan személy lép be újonnan, vagy alapít új céget, aki egy adótartozással megszűnt cégben döntési pozícióban volt

o   döntési pozícióban van a vezető tisztségviselő, a képviseletre jogosult, valamint az 50%-ot meghaladó mértékű tulajdonrésszel rendelkező tag

o   döntési pozícióban lévőnek a felszámolási, kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző 360 napon belül a feltételeknek megfelelő személy számít

o   a biztosíték kivetése az 5 éven belül megszűnt és az 1 millió forintot meghaladó (kiemelt adóteljesítményűeknél 2 millió forint) adótartozást hátrahagyott cégeknél döntési pozícióban levőkre vonatkozik

·         az adóbiztosítékot maximum 12 hóra kérhetik és csak a biztosítékot letétbehelyező cég esetleges adótartozásának kiegyenlítésére használhatja a NAV, összege a „bűnös” cég által hátrahagyott adótartozás

·         a megállapított biztosítékot egy letéti számlára kell befizetni, vagy bankgarancia formájában nyújtható

·         ha a letétbehelyezett összegből adótartozásra lehív a NAV, a biztosítékot az eredeti összegre 15 napon belül ki kell egészíteni, ha ez nem történik meg törölhetik az adószámot

·         a 12 hónap elteltével 30 napja van a NAV-nak, hogy a fel nem használt összeget visszautalja

·         az adófizetési biztosíték ellen 8 napig lehet fellebbezni, ennek eltelte jogvesztő !!!·         Iratbetekintés

·         az adózó nem tekinthet bele azokba a nemzetközi megkeresésekbe, amelyeket más állam küldött a NAV-nak, iratbetekintést az információt kérő külföldi adóhatóságtól kérhet 

·         a NAV által más államtól kért megkeresést és az arra kapott választ annak beérkezését követően lehet megismerni

 

·         Az ellenőrzés időtartama

o   megbízható adózók esetén maximum 180 nap, egyéb esetekben maximum 365 nap lehet, az ellenőrzés szüneteltetése megszűnik

o   30, 90, ill. 120 napos hosszabbítás lehetséges, ha:

§  az adózó az ellenőrzést akadályozza, nem működik együtt

§  ha az adózó képviselője, meghatalmazottja akadályoztatva van és e miatt halasztást kér a cég

§  ha az adózó iratai hiányosak, pontatlanok, vagy rendezetlenek

§  ha hiteles fordítást kell kérni

§  ha a pontos tényállás a rendelkezésre álló idő alatt nem tisztázható

o   ebből gyakorlatilag az következik, hogy a + 120 nappal számolni lehet

 

·         Bizonyíték benyújtása               (jelentős változás!)

o   az ellenőrzést követően születik egy jegyzőkönyv, amire átfogó ellenőrzés esetén 30 napon belül, egyes adónemekre irányuló ellenőrzés esetén 15 napon belül észrevétel tehető, valamint bizonyítékok csatolhatók be (ez eddig is  nagyjából így volt)

o   ezt követően megszületik az elsőfokú határozat, amellyel szemben fellebbezésnek van helye (ez is így volt eddig is) DE ebben a fellebbezésben már nem terjeszthető elő olyan új bizonyíték amiről az adózó már az elsőfokú határozat meghozatalakor tudott, vagy tudhatott

o   a II. fok az I. fok döntését helybenhagyhatja, megváltoztathatja, megsemmisítheti, illetve új eljárás lefolytatását írhatja elő

o   a II. fok ellen felügyeleti intézkedés lefolytatása kérhető (Cúria)


·         Mérsékelt adóbírság

o   adóbírság kerül kiszabásra megállapított adóhiány, vagy jogosulatlan visszaigénylés esetén, amelynek mértéke az adóhiány 50 – 200%-a

o   ez a bírság idéntől kezdve csak feltételesen kerül kiszabásra és ha az adózó a határozatot elfogadja (nem fellebbez), valamint a megállapított adókülönbözetet határidőben átutalja, akkor mentesül a bírság 50%-nak megfizetése alól 


Külföldi bankszámlanyitást be kell jelenteni a NAV-nak (2018.évi változás)

 

A 2017.12.31. előtt nyitott számlákat 2018.01.31-ig kell bejelenteni !·         Zárolt bankszámla

Ha a NAV a társaság bankszámláját zárolja, bizonyos kifizetéseket kérelemre engedélyezhet. (pl.  bérfizetés, fontos beszállítók számláinak fizetése, adófizetés….ha a cég igazolja, hogy e nélkül a gazdálkodása ellehetetlenülne)

 

 

 

·         Végrehajtási eljárás

o   Közigazgatási ügyekben a NAV lesz az általános végrehajtó szerv.

o   Ez azt jelenti, hogy mindazon tartozásokat a NAV hajtja végre, amik úgy vannak definiálva, hogy adók módjára behajthatók, valamint a más közigazgatási szervnél levő tartozások, úgy mint: Önkormányzatok,  Államkincstár, MNB,  Kamarák, ….stb.

o   a törvényszéki végrehatók feladatát is a NAV veszi át, de csak 2019. január 1-től

o   10.000,- Ft alatti tartozásokra végrehajtás nem foganatosítható

o   10.000,- - 100.000,- Ft-ig terjedő tartozásra csak jövedelem letiltás foganatosítható

o   500.000,- Ft-ot meghaladó tartozásra ingatlan is foglalható

o   a lefoglalt, de át nem adott gépjárművekre az elidegenítési tilalom mellett kőrözést is kiadathat a NAV


·         Letiltások

o   a munkáltatónak a kézhezvételt követő 15 napon belül tájékoztatnia kell az adóhatóságot a letiltás és a jövedelem várható összegéről (ez nagyjából eddig is így volt), valamint azok változásáról a letiltás teljes időtartama alatt (az ide vonatkozó részleteket még nyomoznom kell…)

 


CÉGKAPU


Az adóügyeket 2018-ban továbbra is az ügyfélkapun intézzük, az eddigi gyakorlat szerint.

Fontos, hogy semmilyen adó ügyet ne intézzenek a cégkapun keresztül, mert ha onnan kerül beküldésre bármi a NAV-nak (pl. egy önállóan megírt részletfizetési kérelem, vagy valami beadvány), akkor innentől kezdve már az adóbevallásokat is csak a cégkapun keresztül lehet beküldeni, nekünk (mármint könyvelőknek) általában egyenlőre pedig csak ügyfélkapunk van :) .Elsődleges könyvelési szolgáltatási területünk:  Budapest 19.kerület,, Kispest, 10.kerület, 16.kerület, 18.kerület és 17. kerület.