MIKROFLEX Könyvelő és Adótanácsadó Kft. | Számunkra fontos az Ön nyugalma!

 • +36/30-9-346-385
 • info@mikroflex.hu
 • +36/30-9-346-385
 • info@mikroflex.hu
 • 1173 Budapest, Pesti út 67-81. F lépcsőház III/15.
  1194 Budapest, Molnár József u. 5. fsz.6.

 • Hét - Csüt 8.00 - 17.00,
  Pén 8.00 - 16:00

K A T A  (KisAdózó vállalkozások Tételes Adója)   2018.Választhatja

·         egyéni vállalkozó, egyéni cég

·         a BT és a KKT, de csak ha kizárólag magánszemélyek a tagjai

·         ügyvédi iroda  (ez új!)Év közben is választható, az adóalanyiság kezdete a bejelentés hónapját követő hó


2018-tól bővül a kisadózó vállalkozások köre, és az ügyvédi irodák is választhatják ezt az adózási formát. Ha az ügyvédi iroda több taggal rendelkezik, akkor minden tagját kisadózóként kell bejelenteni.
2018-tól nem minősül főállású kisadózónak az a személy, aki közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben folytat tanulmányokat.


Nem választhatja

·         aki ingatlan bérbeadásból az adóalanyiság választásának évében jövedelmet szerez (legyen ez bármekkora)

·         akinek a bejelentést megelőző 2 éven belül a NAV az adószámát törölte, vagy felfüggesztette

 


A tagok

 • A KATA-s vállalkozásban legalább 1 bejelentett kisadózó tagnak lenni kell
  • a kisadózó tagot a bejelentkezéssel egyidejűleg kell bejelenteni
 • a kisadózó tagról a  bejelentésekor meg kell határozni, hogy főállású-e, vagy nem
 • ha a vállalkozásban több tag végez tevékenységet és valamelyik nincs bejelentve kisadózóként, azt munkaviszonyosnak kell tekinteniA bevétel értékhatára

·         A bevételi határ  változatlanul évi 12 m Ft

o    az évi 12 m Ft-os bevételbe nem számít bele a kapott támogatás

o    ha valaki év közben lesz KATA-s, a 12 m Ft-ot időarányosan kell számolni

 


(Az alanyi áfa mentesség határa

·         Az alanyi áfa mentesség továbbra is csak 8 m Ft/év bevételi összeghatárig választható, tehát a KATA nem egyenlő az alanyi áfa mentességgel !!!

Fontos: év közben a médiában többször is elhangzott, hogy idéntől az alanyi áfa mentesség határa is 12 millió forintra emelkedik, de ez nem került be a törvénybe !)
Kötelezően ki kell lépni a KATA-ból (több más eset is van):

·         ha az adóalanyt mulasztási bírsággal sújtják számla/nyugtaadás elmulasztásáért, vagy be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért, vagy igazolatlan áru forgalmazásáért

·         ha törlik, vagy felfüggesztik az adószámát

o   a kilépés a határozat jogerőre emelkedése hónapjának utolsó napjával történik

·         ha az év utolsó napján az adótartozás meghaladja a 100 ezer forintot

o   amennyiben azonban a kiléptető határozat véglegessé válásáig/hatályba lépéséig az adótartozást megfizetik, akkor lehet maradni  (ez új!)

·         átalakulás, szétválás, egyesülés esetén az azt megelőző nappal

·         felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés esetén az azt megelőző nappal

 


A KATA ismételt választása

·         ismételten nem választható a megszűnés évére és az azt követő 12 hónapra

 


Az adó mértéke

·         főállású kisadózó esetén 50.000,- Ft/hó (nincs máshol legalább 36 órás munkaviszony)

o   a főállású kisadózó  75.000,- Ft/hó fizetését is vállalhatja, ez esetben magasabb ellátásra lesz jogosult (pl. táppénz, GYED, nyugdíj… stb.)

·         nem főállású kisadózó esetén 25.000,- Ft/hó

·         a bevétel értékhatárának túllépése esetén a túllépés összege után40%-os mértékű plusz adót kell fizetni

2018.évi változás

50 000 Ft tételes adó esetén az ellátási alap 90 000 Ft-ról 94 400 Ft-ra,

valamint 75 000 Ft adó esetén 150 000 Ft-ról 158.400 Ft-ra emelkedik.

 

Nem kell megfizetni az adót

·         ha az adózó a teljes hónapban táppénzben, CSED-en, GYED-en, GYES-en van

·         ha a teljes hónapban egyéni vállalkozását szünetelteti

 

Nyilatkozat a bevételről

·         az adóévet követő február 25-ig nyilatkozni kell az adóévben megszerzett bevételről

o   ha az adóalanyiság év közben megszűnik, ezt a nyilatkozatot a megszűnést követő 30 napon belül kell megtenni

·         nyilatkozni kell továbbá 02.25-ig, ha az adózó a 40%-os mértékű fizetésére is köteles

·         adatot kell szolgáltatni azon vállalkozásokról, akiktől a kisadózó 1 millió forintot meghaladó bevételt kapott

o   ezt a számlát fogadó cégeknek is jelenteni kell tárgyévet követő március 31-ig!

 


Számlázás

A kiállított számlán kötelezően fel kell tüntetni a következőt: KISADÓZÓ