MIKROFLEX Könyvelő és Adótanácsadó Kft. | Számunkra fontos az Ön nyugalma!

  • +36/30-9-346-385
  • info@mikroflex.hu
  • +36/30-9-346-385
  • info@mikroflex.hu
  • 1173 Budapest, Pesti út 67-81. F lépcsőház III/15.
    1194 Budapest, Molnár József u. 5. fsz.6.

  • Hét - Csüt 8.00 - 17.00,
    Pén 8.00 - 16:00

Elsődleges könyvelési szolgáltatási területünk:  Budapest 19.kerület,, Kispest, 10.kerület, 16.kerület, 18.kerület és 17. kerület.   Társasági adó

 

A társasági adóban jelentős változások nincsenek, mértéke 9%.

 

A főbb adóalap csökkentő tételek

·         az elhatárolt veszteség az adóalap maximum 50%-ig

·         fejlesztésre lekötött tartalék maximum az adózás előtti eredmény 50%-ig

o    a lekötés évét követő 4 adóéven kell új vagy használt tárgyi eszköz beszerzésre költeni (telek nem lehet)

o    az ezen eszközökre később elszámolt écs adóalapot növel, ez tehát elsősorban likviditás javító tétel, un. „előrehozott écs.”

·         az adott albérleti hozzájárulás, de csak olyan mértékig, ameddig az szja törvény adómentesen megengedi

·         megváltozott munkaképességű személynek kifizetett havi munkabér, de maximum a minimálbér akkor, ha a vállalkozás létszáma nem haladja meg a 20 főt.

A 25 fős létszámot meghaladó vállalkozások ha ilyen személyt foglalkoztatnak a rehabilitációs hozzájárulásból veszik igénybe a kedvezményt

·         mikro-kis-középvállalkozások beruházási kedvezménye

o    az igénybevevőnek csak magánszemély tagjai lehetnek

o    az igénybevett összeg maximum az adózás előtti eredmény mértékéig terjedhet

§  igénybe vehető a következő beszerzések után

·         új ingatlan (üzemkörön kívüli és telek nem lehet)

·         ingatlan bővítés, felújítás, átalakítás (üzemkörön kívüli nem lehet)

·         új a tevékenységet közvetlenül szolgáló gép, berendezés, jármű

·         újonnan beszerzett szoftver (követés, verzió váltás nem!)

 

A főbb adóalap növelő tételek

·         fejlesztési tartalékból beszerzett eszközök értékcsökkenése

·         az igénybevett kedvezmény kétszerese ha a beruházási kedvezménnyel vásárolt eszközöket a beszerzést követő négy adóéven belül eladja a társaság

·         nem a vállalkozás érdekében elszámolt költségek (pl. ha nincs a bejövő számlákhoz szerződés és azt ezért nem fogadják el)

·         jogerős adóbírság, mulasztási bírság, késedelmi kamat  (az önellenőrzési pótlék nem)

·         bizonyos leírt, elengedett, értékvesztett követelések

 

A főbb adó csökkentő tételek

·         mikro-kis-középvállalkozások beruházási kamatkedvezménye

o    a megfizetett kamat 100%-a leírható az adóból, de csak akkor, ha a hitelt pénzintézettől beruházásra vették igénybe (a szerződésben  ez benne kell legyen)

o    a pénzügyi lízingre beszerzett eszközök után fizetett kamatokra is vonatkozik

o    átütemezett hitel kamatára már nem vonatkozik

o    ha az eredeti hitel visszafizetésére igazoltan más hitelt vesznek fel, annak kamataira érvényes a kedvezmény

o    a kedvezményt késedelmi pótlékkal növelten vissza kell fizetni, ha az így beszerzett eszközt a beszerzés évét követő három éven belül elidegenítik

·         sporttámogatásra átutalt összeg

o    adható a ténylegesen fizetendő társasági adó 70%-ig

o    támogatható a foci, a vízilabda, kézilabda, kosárlabda, jégkorong, röplabda (ez új!)

a sporttámogatás részletes szabályairól van egy külön irományom, aki ezzel élni szeretne, beszéljünk róla!

·         filmalkotások és előadó-művészeti szervezetek támogatása (erről is beszéljünk, ha ilyet adnának!)

 

A főbb adó csökkentő tételek         (folytatás)

·         energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások  (ÚJ !!!)

o    igénybe vehető a beruházás üzembe helyezésének adóévében és az azt követő 5 adóévben

o    mértéke a beruházás elszámolt költségének 30%-a (ez áfa nélküli összeget jelent akkor, ha az áfa visszaigényelhető) de maximum 15 millió euró

§  csak azok a költségek, eszközök tartoznak ide, amik kifejezetten az energiahatékonysági szint javulása miatt merültek fel

o    kisvállalkozás a 30% helyett 36% kedvezményt, középvállalkozás pedig 33% kedvezményt számolhat el, maximum a ténylegesen fizetendő adó 70%-ig

o    feltétele:             

§  a beruházással egy magasabb energiahatékonysági szint valósuljon meg

§  a az adókedvezmény igénybevételének első évében rendelkezni kell egy olyan igazolással, amely az energiahatékonyság javulását tanúsítja (erre kormányrendelet van, nem tanúsíthatja bármilyen szakértő !)

§  a beruházást üzembe kell helyezni és legalább ezt követően 5 évig üzemeltetni is kell a kedvezményezett tárgyi eszközt

o    nem vehető igénybe

§  olyan beruházásokra, ahol a beruházás azért valósul meg, mert annak megkezdésekor azt EU-s előírás kötelezővé teszi

§  ha az adózó felszámolás, kényszertörlés alatt van

§  ha az adózó nem teljesíti a kormányrendeletben előírt részletes feltételeket

A leírtaknál a feltételek még sokkal részletesebbek, ha ilyen beruházást kívánnak megvalósítani, azt mindenképpen részleteiben beszéljük át!!!

 

 

 

K I V A

 

2018-tól  az adókulcs  13%  (a tavalyi 14%-hoz képest)

 

A KIVA-ról a korábbi években nagyon sokat írtam és részleteiben is átbeszéltük azokkal, akiknél szóba jött.

2017-ben teljes átalakuláson ment át, sokkal előnyösebb lett, mint ezt megelőzően volt, valójában az az év volt egy újabb  érdemi döntési pont.

 

Továbbra sem javaslom:

§  ahol a  bérköltség nem túl magas

§  ahol a Tao-ból jelentős elhatárolt veszteséget hozunk, ami még nem került felhasználásra

§  ahol a nyereség viszonylag magas és azt osztalékként ki is kívánják venni

§  ahol nem terveznek jelentős összegű beruházásokat

§  ahol jelentős adóalap növelő tételek vannak

§  ahol nem fizetik határidőben az adókat

 

Egyértelműen javaslom:

§  ahol nagy a bérköltség és viszonylag kicsi a nyereség és ezzel egyidejűleg pontos adófizetők

§  ahol nem, vagy csak csekély összegű osztalékot terveznek kivenni

§  ahol jelentős beruházásokat terveznek